The day you went away [ 134]
Ranh con tên Ly (FULL) - Boy Gia's [ 114]
Nhật ký những ngày mưa...! [ 109]
Yêu người IQ cao (Full) - doithayxx [ 106]
Tán gái khó thế sao? [ 94]
Đại Thiếu Gia Và Cô Gái Côn Đồ - Full [ 90]