Love School (Full) - Nhật Hạ [ 105]
Nhật ký những ngày mưa...! [ 92]
Ranh con tên Ly (FULL) - Boy Gia's [ 90]
Tán gái khó thế sao? [ 83]
Yêu người IQ cao (Full) - doithayxx [ 78]
Đại Thiếu Gia Và Cô Gái Côn Đồ - Full [ 78]